Niniejsze świadczenie sporządzono w dniu 30.09.2021r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz administratorów serwisu internetowego.

Na stronie serwisu internetowego można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.