Dřeviónka v Nýdku

Vidět víc

Objevuj Dřeviónke
v Nýdku

O pastevectví obyvatel Nýdku svědčí dříve samostatné usedlosti se sousedními pastvinami, které díky pokroku a moderní výstavbě téměř vymizely. Nýdecká Dřeviónka je jedinečným objektem. Jedná se o repliku původní usedlosti, jejíž součástí je roubené stavení č. p. 78 s chlévy, stodolou a zahradou, za kterou se nachází louka. V upravených prostorách chlívku je nainstalována stálá expozice vztahující se k „průmyslové” historii obce Nýdek a potažmo celého Těšínského Slezska.

739 95 Nýdek 678

https://www.nydek.cz/