Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Vidět víc

Objevuj Muzeum Třineckých železáren
a města Třince

Tato stálá expozice rekapituluje bohatou historii Těšínského Slezska a Třineckých železáren. Výstavním prostorám dominují jedinečná a zachovalá průmyslové zařízení z hutnických provozů. Třemi výstavními sály návštěvníky provedou informační tabule obohacené grafikou. Ty přibližují dějiny města Třince a nejdůležitější události, jež vedly ke vzniku železáren. Součástí muzea je Galerie Na Schodech a proměnné výstavy. V areálu muzejní zahrady doporučujeme navštívit Galerii Werk pod širým nebem.

Frýdecká 387, 739 61 Třinec – Staré Město

https://www.muzeumtz.cz 

https://industrialnipohranici.cz