Piece wapienne w Wędryni

Zobacz więcej

Poznaj Piece wapienne
w Wędryni

Piece wapienne to bardzo charakterystyczny element pejzażu Wędryni. W miejscowej gwarze nazywane są „wopienki“. Piece wybudowano w Wędryni na początku XIX wieku do wypalania wapna wydobywanego z okolicy. Ulokowane przy szlaku turystycznym stanowią dzisiaj atrakcję turystyczną, ale pracowały jeszcze w latach 60. XX wieku.

https://www.vendryne.cz/